ISO Certification
English Български Македонски
   
Външна мълниезащитаВътрешна мълниезащита
1.Държач за проводник по било22.Шина за потенциално изравняване
2.Мултиклема23.Главно разпределително табло (ГРТ)
3.Заземителна клема24. 
4.Мълниеприемен прът25.Аресторна защита
5.Държач за мълниеприемен прът Ф1626.Подтабло
6.Държач за проводник по керемиди27.Защитни проводници
7.Монтажен държач за проводник Ф8
по водосточни тръби
28.Водопровод
8.KS-клема29.Газоснабдяване
9.Клема за улук30.Резервоар за нафта
10.Клема за снегозадържаща скара (фалцова)31.Отдушник на резервоара за нафта
11.Монтажен държач за проводник по стена32.Вана
12.Монтажен държач за проводник
по водосточни тръби
33.Газомер
13.Разрядник34.Водомер
14.Контролно-ревизионна клема35.Парно отопление
15.Държач за шина36.Душ
16.Изолация37.Канал мръсна вода
17.Фалцова клема38.Електронен уред (TV; PC)
18.Тел за мълниезащита / токотвод39.Защита от пренапрежение
19.Фундаментно заземление40.Телефон
20.Диагонална кръстовата клема 
21.Дистанционен държач за шина 
xXc