Разрядник P-N/PE B+C ,клас I+II (B+C), P-N/PE, еднополюсен 
Разрядник P-N/PE B+C ,клас I+II (B+C), P-N/PE, еднополюсен 206105
Арестор P-HMS 280 , клас I+II ( B+C), еднополюсен. Арестор P-HMS 280 , клас I+II ( B+C), еднополюсен. 207200
Арестор P-HMS 280 Fm , клас I+II (B+C), еднополюсен, с дистанционна сигнализация
Арестор P-HMS 280 Fm , клас I+II (B+C), еднополюсен, с дистанционна сигнализация 207202
Арестор P-HMS 280 Fm DP, клас I+II (B+C), еднополюсен,сдвоен, с дистанционна сигнализация
Арестор P-HMS 280 Fm DP, клас I+II (B+C), еднополюсен,сдвоен, с дистанционна сигнализация 207207
Арестор P-HMS 280 1+N , клас I+II (B+C), 1+N полюсен, с дистанционна сигнализация, TT
Арестор P-HMS 280 1+N , клас I+II (B+C), 1+N полюсен, с дистанционна сигнализация, TT 207210
Арестор P-HMS 280 Fm, 1+N , клас I+II (B+C), 1+N полюсен, с дистанционна сигнализация
Арестор P-HMS 280 Fm, 1+N , клас I+II (B+C), 1+N полюсен, с дистанционна сигнализация 207212
Арестор P-HMS 280 DP 1+N , клас I+II (B+C), двуполюсен, сдвоен, с дистанционна сигнализация, TT
Арестор P-HMS 280 DP 1+N , клас I+II (B+C), двуполюсен, сдвоен, с дистанционна сигнализация, TT 207215
Арестор P-HMS 280 Fm DP 1+ N , клас I+II (B+C), 1+N полюсен, сдвоен, с дистанционна сигнализация, TN Арестор P-HMS 280 Fm DP 1+ N , клас I+II (B+C), 1+N полюсен, сдвоен, с дистанционна сигнализация, TN 207217
Арестор P-HMS 280 2 pol. , клас I+II (B+C), двуполюсен, TN
Арестор P-HMS 280 2 pol. , клас I+II (B+C), двуполюсен, TN 207220
Арестор P-HMS 280 Fm 2 pol. , клас I+II (B+C), двуполюсен, TN
Арестор P-HMS 280 Fm 2 pol. , клас I+II (B+C), двуполюсен, TN 207222
Арестор P-HMS 280 DP 2 pol., клас I+II (B+C), двуполюсен, сдвоен, TN
Арестор P-HMS 280 DP 2 pol., клас I+II (B+C), двуполюсен, сдвоен, TN 207225
Арестор P-HMS 280 Fm DP 2 pol., клас I+II (B+C), двуполюсен, сдвоен, TN
Арестор P-HMS 280 Fm DP 2 pol., клас I+II (B+C), двуполюсен, сдвоен, TN 207227
Арестор P-HMS 280 3 pol., клас I+II (B+C), триполюсен, TN
Арестор P-HMS 280 3 pol., клас I+II (B+C), триполюсен, TN 207230
Арестор P-HMS 280 DP 3 pol., клас I+II (B+C), триполюсен, сдвоен, TN-C
Арестор P-HMS 280 DP 3 pol., клас I+II (B+C), триполюсен, сдвоен, TN-C 207235
Арестор P-HMS 280 Fm DP 3 pol., клас I+II (B+C), триполюсен, с дистанционна сигнализация, TN-C
Арестор P-HMS 280 Fm DP 3 pol., клас I+II (B+C), триполюсен, с дистанционна сигнализация, TN-C 207237
Арестор P-HMS 280 3+1 pol., клас I+II (B+C), 3+1 (N) полюсен, TТ
Арестор P-HMS 280 3+1 pol., клас I+II (B+C), 3+1 (N) полюсен, TТ 207240
Арестор P-HMS 280 Fm 3+1 pol., клас I+II (B+C), 3+1 (N) полюсен, TТ
Арестор P-HMS 280 Fm 3+1 pol., клас I+II (B+C), 3+1 (N) полюсен, TТ 207242
Арестор P-HMS 280 DP 3+1 pol., клас I+II (B+C), 3+1 (N) полюсен, сдвоен, ТТ
Арестор P-HMS 280 DP 3+1 pol., клас I+II (B+C), 3+1 (N) полюсен, сдвоен, ТТ 207245
Арестор P-HMS 280 Fm DP 3+1 pol., клас I+II (B+C), 3+1 (N) полюсен, сдвоен, ТТ
Арестор P-HMS 280 Fm DP 3+1 pol., клас I+II (B+C), 3+1 (N) полюсен, сдвоен, ТТ 207247
Арестор P-HMS 280 4 pol., клас I+II (B+C), четириполюсен, TN-S
Арестор P-HMS 280 4 pol., клас I+II (B+C), четириполюсен, TN-S 207252
Арестор P-HMS 280 DP 4 pol., клас I+II (B+C), четириполюсен, TN-S
Арестор P-HMS 280 DP 4 pol., клас I+II (B+C), четириполюсен, TN-S 207255