Мълниеприемници с изпреварващо действиеGROMOSTAR

SCHIRTEC

SMT-ESEВреме на изпреварване Ниво на защита Радиус на защита Височина на мачта, на която е монтиран мълниеприемника h(m) Марка
ΔТ (µs) R 2 3 4 5 7 10 20
60 I R(m) 31 47 63 79 79 79 80 GROMOSTAR, SMT-ESE, SCHIRTEC
45 I R(m) 26 39 51 63 63 64 65 GROMOSTAR, SCHIRTEC
40 I R(m) 23 35 46 58 58 59 60 SMT-ESE
35 I R(m) 23 30 36 49 50 51 52 GROMOSTAR
30 I R(m) 19 29 38 48 48 49 50 SMT-ESE, SCHIRTEC
25 I R(m) 17 25 34 42 43 44 45 GROMOSTAR
15 I R(m) 13 19 25 32 33 34 35 SCHIRTEC
60 II R(m) 35 53 70 88 88 88 90 GROMOSTAR, SMT-ESE, SCHIRTEC
45 II R(m) 30 44 58 72 72 73 75 GROMOSTAR, SCHIRTEC
40 II R(m) 26 39 52 65 66 67 69 SMT-ESE
35 II R(m) 25 35 44 57 58 58 62 GROMOSTAR
30 II R(m) 22 33 44 55 56 57 59 SMT-ESE, SCHIRTEC
25 II R(m) 20 29 40 50 50 52 55 GROMOSTAR
15 II R(m) 15 21 27 37 38 41 43 SCHIRTEC
60 III R(m) 39 58 78 97 98 99 102 GROMOSTAR, SMT-ESE, SCHIRTEC
45 III R(m) 33 49 65 80 81 83 86 GROMOSTAR, SCHIRTEC
40 III R(m) 30 45 60 75 76 77 81 SMT-ESE
35 III R(m) 27 40 52 65 67 68 73 GROMOSTAR
30 III R(m) 25 38 50 63 64 66 71 SMT-ESE, SCHIRTEC
25 III R(m) 23 34 46 57 58 63 65 GROMOSTAR
15 III R(m) 18 32 36 45 46 49 55 SCHIRTEC
60 IV R(m) 43 64 85 107 108 109 113 GROMOSTAR, SMT-ESE, SCHIRTEC
45 IV R(m) 36 54 71 81 90 92 97 GROMOSTAR, SCHIRTEC
40 IV R(m) 34 50 67 84 86 87 92 SMT-ESE
35 IV R(m) 30 47 64 73 75 77 82 GROMOSTAR
30 IV R(m) 28 43 57 71 72 75 81 SMT-ESE, SCHIRTEC
25 IV R(m) 26 39 52 65 66 69 75 GROMOSTAR
15 IV R(m) 20 30 41 51 52 56 63 SCHIRTEC