Външна мълниезащита

 • 1 Държач за проводник по било
 • 2 Мултиклема
 • 3 Тръба клема
 • 4 Мълниеприемен прът
 • 5 Държач за мълниеприемен прът Ø16
 • 6 Държач за проводник по керемиди
 • 7 Монтажен държач за проводник Ø 8 по отдушник
 • 8 KS-клема
 • 9 Клема за улук
 • 10 Фалцова клема за снегозадържаща скара
 • 11 Монтажен държач за проводник по стена
 • 12 Монтажен държач за проводник по водосточни тръби
 • 13 Разрядник
 • 14 Контролно-ревизионна клема
 • 15 Държач за шина
 • 16 Изолация
 • 17 Фалцова клема
 • 18 Тел за мълниезащита / токоотвод
 • 19 Фундаментно заземление
 • 20 Диагонална кръстовата клема
 • 21 Дистанционен държач за шина

Вътрешна мълниезащита

 • 22 Шина за потенциално изравняване
 • 23 Главно разпределително табло (ГРТ)
 • 24 Подтабло
 • 25 Аресторна защита
 • 26 Подтабло
 • 27 Защитни проводници
 • 28 Водопровод
 • 29 Газоснабдяване
 • 30 Резервоар за нафта
 • 31 Отдушник на резервоара за нафта
 • 32 Вана
 • 33 Газомер
 • 34 Водомер
 • 35 Парно отопление
 • 36 Душ
 • 37 Канал мръсна вода
 • 38 Електронен уред (TV; PC)
 • 39 Защита от пренапрежение
 • 40 Телефон

Осигурете най-добрата защита от мълния с Блитц Гард!

Вече не е нужно да се страхувате от природните бедствия! Ние сме специализирани в изграждането на качествени и ефективни системи за защита от мълнии, заземителни уредби и защита от пренапрежение.

Защо се нуждаете от мълниезащита?

Бурите и светкавиците са едни от най-мощните и разрушителни природни явления. Те може да се разраснат за по-малко от минута и да нанесат огромни щети. В мълниите се съдържа огромно количество електрическа енергия, която започва от 1000 ампера и достигат до над 200 000 ампера. Това е достатъчно, за да се запалят половин милион крушки от 100 вата.

Но електрическият потенциал на гръмотевичните бури е много по-голям. Интересен факт е, че мълниите са с много кратка продължителност – обикновено около 700 микросекунди, но температурата в тях достига до около 30 000 °C. Друг интересен факт е че обичайно във формирания мълниев канал се разреждат последователно няколко мълнии, което ние хората възприемаме като бързи проблясвания на мълнията.

Разрушителната сила на гръмотевиците не бива да се подценява! Има много начини, чрез които те могат да причинят щети и наранявания, когато няма мълниезащита.Те може да предизвикат пожари, експлозии, изпускане на химикали или механични смущения в или около сградата. Напреженията, генерирани от удар на мълния, може да наранят или убият хора и животни, които са в непосредствена близост.

Кои структури са изложени на по-голям риск от мълниите?

За съжаление, много сгради в България не отговарят на изискванията на българското и европейско законодателство. Те имат стари или неефективни съоръжения, които не могат да гарантират сигурността на имуществото и хората в тях.

Разбира се, всички сгради и съоръжения се нуждаят от мълниезащита, но най-уязвими са:

 • Промишлени структури – пречиствателни станции, електроразпределителни съоръжения, фотоволтаични централи и други.
 • Медицински заведения – болници, санаториуми и домове за възрастни хора.
 • Сгради, които са „културно наследство” – църкви, къщи-музеи, музеи, замъци и други.
 • Спортни съоръжения и открити търговски площи, където се събират големи групи от хора.
 • Жилищни сгради, построени преди 2005 година.
 • Образователни сгради – училища, колежи, университети и детски градини.

Какво представлява мълниезащитата?

Задачата на системата за мълниезащита не е да привлича мълниите, а да ги прихваща, когато се формират в непосредствена близост до обекта, на който е инсталирана. След като това се случи, тя насочва електрическия заряд по безопасен път към земята.

Без надеждна мълниезащита структурата на сградата, електронните системи и хората, работещи в и около нея са изложени на риск.

Ние от Блитц Гард сме напълно наясно, че всички тези рискове трябва да бъдат взети предвид, за да бъде системата за защита от мълнии ефективна и надеждна. Когато разработваме мълниезащита, ние се стараем да Ви предложим най-доброто решение за Вашите нужди.

Започваме с проучване на Вашата сграда или съоръжения. Съобразяваме нейните специфични особености и радиуса, в който трябва да се осъществи защитата. Избираме най-модерните технологии и материали, за да изработим Вашата нова система. Следваме стриктно действащите нормативни уредби, за да Ви гарантираме най-доброто качество на мълниезащитата!

Освен проектиране, изработка и монтаж, ние Ви предлагаме поддръжка и сервиз. С добри грижи Вашата система ще има дълъг експлоатационен живот!

С нашия дългогодишен опит ние сме помогнали на хиляди малки и средни бизнеси, големи предприятия и домове да постигнат ефективна мълниезащита.

Знаете ли, че българското законодателство задължава всяка сграда да има мълниезащита?

В наредба №4 от 22.12.2010 година са регламентирани всички правила и изисквания при проектиране, изграждане и поддържане на системи за защита от мълнии. Наредбата се прилага както при изграждането на нови сгради с всякакво предназначение, така и за реконструкция, основно обновяване или ремонт на вече съществуваща защита от мълния. В нея е обърнато и специално внимание на откритите пространства, там където има пазари, производства и паркове.

Защо е необходимо да защитите дома си?

Съществуват хиляди митове, свързани с бурите и светкавиците. Според някои е невъзможно, когато няма дъжд да се появят мълнии и няма начин те да поразят едно и също място или сграда повече от един път. Има дори хора, които считат защитата от мълния за ненужна инвестиция.

Истината е, че така наречените „сухи мълнии” са много по-опасни от тези, причинени от бурите. Именно те са основните причинители на пожари по целия свят.

Друг интересен факт е, че светкавиците всъщност могат да ударят повече от един път едно и също място. Доказателство за това е Емпайър Стейт Билдинг, който всяка година е удряна от мълнии между 25 и 100 пъти.

Институтът за застрахователна информация на САЩ съобщава, че ударите на мълниите са стрували 739 милиона долара застрахователни загуби през 2014 година. Докладът отбелязва, че благодарение на модернизирането на защитата от мълния, исковете са намалели с над 30% до 2022 година. Но средната цена на исковете нараства, тъй като повредената електроника става все по-масова и по-скъпа.

Това са само някои от статистическите данни. Съществуват още хиляди доказателства, че светкавиците представляват сериозен риск. Те могат да нанесат сериозни имуществени щети и да станат причина за тежки наранявания и смърт на хора и животни.

Как да предпазите дома и бизнеса си от мълниите?

Един от най-добрите начини да защитите своята сграда или съоръжения е да инсталирате подходяща защита от мълнии. Когато е правилно изработена и инсталирана, системата за мълниезащита е ефективна до 99% за предотвратяване на щетите от мълнии. Нейната функция е при формиране на мълния в близост до сградата да „улови” електричеството от нея и да го отведе безопасно в земята.

За съжаление, в България на голяма част от сградите липсва инсталация за защита от мълнии или наличните системи са остарели и неефективни.

Ние от Блитц Гард сме професионалисти с над 20 годишен опит в проектиране и изграждане на системи за мълниезащита, заземителни уредби и защита от пренапрежение. Разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти, които имат нужния опит и познания за най-съвременните технологии за защита от мълнии. Това ни дава увереността, че можем да предложим и на Вас най-ефективното решение за Вашата къща, вила, сграда или съоръжение.

Можем да помогнем и на Вас! Не чакайте повече! Свържете се с нас още сега чрез контакната форма на сайта ни или на имейл: sofia@blitzguard.com


Знаете ли, че... ?

Често задавани въпроси

Мълнията се заражда в сърцето на бурята. Мощни възходящи въздушни течения са причината за възникване на положителни и отрицателни заряди. Мълнията е техния електрически разряд. Височината й достига до 10км и в долната си част е отрицателно заредена. Това е „стандартната“ мълния в нашите географски ширини. Светкавицата е 900 000 пъти по-бърза от звука на мълнията.

Това е съвкупността от външната и вътрешната мълниезащитни уредби на обекта. Външната мълниезащита се полага външно по сградата или съоръжението и служи за безопасно отвеждане тока на мълния в земята като предотвратява опасността от възникване на пожар. Вътрешната мълниезащита представлява координирана система от аресторни защити (апарати за защита от пренапрежения), монтирани в електрическите табла и подтабла с цел защита от токови удари на консуматорите и електрическите инсталации. Всички съвременни уреди и системи се управляват с микропроцесори. При липсата или недостатъчна вътрешна мълниезащита, те биха се повредили от въздействието на мълнии отдалечени на разстояние до 1км.

Предлаганите от нас материали са произведени в заводски условия и отговарят на изискванията на действащите в Р. България европейски стандарти. Придружени са със сертификати и декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти.

Начините за получаване на оферта са няколко:

- по проектна разработка, предоставена ни по електронен път, която остойностяваме;

- чрез направа на оглед – след телефонно догововаряне за място и време на посещение можем да Ви посетим. Огледът за обект в гр. София е безплатен, а останалата част от старана се калкулират транспортни разходи; 

- изпращане на снимки на обекта по електронен път и уточнения по телефон за точните му размери.

При последните два начина предлагаме безплатно техническо решение, отговарящо на нормативната уредба.

След одобрението Ви на наша оферта можете да изпратите потвърждение за приемането й по електронна поща и/или да подпишем договор/поръчка за изпълнение. Гаранциите, които даваме са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Разходите за направата на външна мълниезащитна уредба на даден обект обикновено са до 1% от общите строителни разходи. Към тях се прибавят и разходите за вътрешна защита (защита от пренапрежения).

Заявка за закупуване на елементи може да направите по телефон и/или електронна поща. Получаването може да стане чрез взимане от наш склад в гр. София или изпращане с куриерски услуги на посочен от Вас адрес. Заплащането най-често е при получаване на стоката.

Отговорът е прост – Не.

Да, вярно е, че в Интернет можете да откриете подробна информация как сами да си направите гръмоотвод и зазимителна система. Но трябва да запомните – това не е проект „направи си сам”. Само опитни и реномирани фирми могат да Ви дадат гаранция, че конструкцията на системата и инсталирането й отговарят на стандартите за безопасност.

С проектирането и инсталирането на мълниезащита не могат да се справят електротехници, майстори на покриви или собственици на жилища. Само обучени и опитни експерти знаят тънкостите и особеностите, на които трябва да се обърне внимание.

Освен това, специализираните фирми използват не просто подходящи, но най-качествените материали, които отговарят на изискванията и стандартите на Република България и Европейския съюз.

Не. Дърветата не могат да Ви осигурят надеждна защита срещу мълнии. В много случай, тя може от дървото и да се пренасочи към близка структура. Възможно е и да се предвижи по неговите корени и да навлезе в сградата като отскочи върху близките телефонни кабели или електрически линии. По този начин, могат да се получат пренапрежения, които да нанесат щети по техниката и самата конструкция.

Не бива да забравяте, че дървото е лесно запалим материал. Светкавица може да нарани дървото от директен удар и то да се стовари върху сградата или да причини пожар.

Много хора се опитват да спестят средства и инсталират частична защита. Трябва да знаете, че един единствен път към земята не е достатъчен, за да провежда тока от заряда на мълнията.

Понякога частитъчната защита, осигуряне от зазeмен ветропоказател, антена или купол, може да бъде по-опасна от това да нямате никаква защита. Подобно на дърветата, светкавицата може да се пренасочи настрани, след като удари един от тези уреди.

Не. Целта на гръмоотвода не е да привлича, а да прихваща удар от мълния и да осигури на електричеството в нея безопасен и ефективен път към земята. По този начин, се предпазва цялоста на сградата, изправността на съоръженията и техниката в нея.

Не. Това е само един елемент от цялостната система за мълниезащита. За да имате ефикасна защита се нуждаете от цялостна система, която включва външна и вътрешна защита.

Както и преди сме Ви споделяли, обикновено цената на нашите системи достига до 1% от стоиността на общите строителни разходи. Трябва да имате в предвид, че цената за мълниезащита варира в зависимост от местоположението, вида и размера на конструкцията, типа на покрива и условията за заземяване.
В повечето случай, тази защита е по-евтина от другите сградни системи като водопровод, генератори, специални осветителни тела, охранителна и много други.
Ако Вашата система за защита от мълния е остаряла и неефективна, не се колебайте да се свържете с екипа на Блитц Гард. Свържете се с нас на телефон: 0885 919 404 или 0884 587 040 и нашите консултанти ще Ви помогнат с професионален съвет и ще Ви изготвят БЕЗПЛАТНО оферта.

Несъмнено на пазара може да откриете разнообразни системи и устройства за защита. За да изберете правилните за Вашия дом или офис, трябва да се съобразите с няколко фактора:

 • Ниво на защита – показател за остатъчното напрежение при пълен разряден ток. Това напрежение трябва да бъде под издържимото напрежение на защитаваната апаратура.
 • Напрежение на сработване – показва какво напрежение ще накара системата да провежда електричество към заземителната линия. Колкото по-ниско е това напрежение, толкова по-добра е защитата. Има различни нива на защита, като за да бъде ефективна  системата, напрежението на сработване трябва да бъде  около 20 % по-високо от нормалното работно напрежение.
 • Разсейване на енергия – показва колко енергия може да поеме защитата от пренапрежение преди да се повреди. За добра защита системата трябва да може да поеме поне от 200 до 400 джаула. За най-добра защита, системата трябва да има рейтинг от 600 джаула и повече.
 • Време за реакция – системата не се включва веднага. Има много малко забавяне, тъй като реагира на пренапрежение. Колкото по-бързо е времето за реакция системата, толкова по-бързо може да реагира на електрически удари. Така се намалява времето, през което  уредите са изложени на тях.
 • Светлинен индикатор – удобна функция, която показва дали работи предпазителят.

Защитата от пренапрежение за цяло жилище се нарича "аресторна защита от пренапрежение". Тя предпазва всички електрически инсталации и уреди във Вашия дом в определен диапазон от пренапрежения.

Избирайки такава защита, Вие си гарантирате, че при технически проблеми или случайни събития, Вашата електрическа инсталация и електроника е защитена и няма да се повреди.