Blogs

Неоспорим факт е, че мълниезащитата е необходимост за всяка сграда, съоръжение и открито пространство, където има големи струпвания от хора. Може да Ви изглежда преувеличено, но истината е проста –

Мълниите имат голям потенциал. В световен мащаб има приблизително между 40 и 50 светкавици всяка секунда и близо милиард и половина годишно. Не само техният брой е тревожен, но електрическият им по

Знаете ли, че да сте на закрито НЕ Ви предпазва автоматично от мълния? Убежища като къщи, жилищни сгради, офиси и търговски центрове се считат за безопасни по време на буря, но все още съществува м

Много често хората се притесняват повече за сигурността на сградите и съоръженията си, отколкото за своя собствен живот. Интересен факт е, че ударите от мълнии са по-често срещани преди и непосредс

13 March, 2023
0 Comment Leave Comment

Мълниите могат да причинят значителни щети по сградите, ако не открият безопасен път към земята. В случай на удар, мълнията ще използва всеки наличен проводник, за да намери път към земята като еле

„БЛИТЦ ГАРД” ООД е бенефициент по договор BG16RFOP002-2.089-4138-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за