Дълбоки заземители

Дълбоки заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=1000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=1000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 100

Заземител с кръстат профил. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=1500 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=1500 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 150

Заземител с кръстат профил. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=2000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=2000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 200

Заземител с кръстат профил. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=2500 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=2500 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 205

Заземител с кръстат профил. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=3000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=3000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 300

Заземител с кръстат профил. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител - тръбен, JP/Typ C, Ф 25/1500 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Тръбни заземители

Заземител - тръбен, JP/Typ C, Ф 25/1500 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 021

Заземител тръбен с възможност за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител - тръбен, JP/Typ C, Ф 25/1500 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Тръбни заземители

Заземител - тръбен, JP/Typ C, Ф 25/1500 mm. Материал: неръждаема стомана V2A

110 026

Заземител тръбен с възможност за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител - тръбен, JP/Typ C, Ф 25/1500 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Тръбни заземители

Заземител - тръбен, JP/Typ C, Ф 25/1500 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

110 018

Заземител тръбен с възможност за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземителен прът JP/тип BP, Ф 25/1000 mm, с накатка. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Дълбоки заземители - плътни

Заземителен прът JP/тип BP, Ф 25/1000 mm, с накатка. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 024

Заземителен прът с щифт и отвор за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1000 mm, с тройна накатка. Материал: неръждаема стомана V2A - Дълбоки заземители - плътни

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1000 mm, с накатка. Материал: неръждаема стомана V2A

910 095

Заземителен прът с щифт и отвор за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1000 mm, с тройна накатка. Материал: неръждаема стомана V4A - Дълбоки заземители - плътни

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1000 mm, с накатка. Материал: неръждаема стомана V4A

110 122

Заземителен прът с щифт и отвор за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1000 mm, с тройна накатка. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Дълбоки заземители - плътни

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1000 mm, с тройна накатка. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 029

Заземителен прът с щифт и отвор за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1500 mm, с накатка. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Дълбоки заземители - плътни

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1500 mm, с накатка. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 020

Заземителен прът с щифт и отвор за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1500 mm, с тройна накатка. Материал: неръждаема стомана V2A - Дълбоки заземители - плътни

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1500 mm, с накатка. Материал: неръждаема стомана V2A

110 120

Заземителен прът с щифт и отвор за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1500 mm, с тройна накатка. Материал: неръждаема стомана V4A - Дълбоки заземители - плътни

Заземителен прът JP/тип А, Ф 20/1500 mm, с накатка. Материал: неръждаема стомана V4A

110 121

Заземителен прът с щифт и отвор за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземителен прът JP/тип А, Ф 25/1000 mm, с тройна накатка. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Дълбоки заземители - плътни

Заземителен прът JP/тип А, Ф 25/1000 mm, с накатка. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 019

Заземителен прът с щифт и отвор за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземителен прът JP/тип А, Ф 25/1500 mm, с тройна накатка. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Дълбоки заземители - плътни

Заземителен прът JP/тип А, Ф 25/1500 mm, с накатка. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 027

Заземителен прът с щифт и отвор за куплиране по време на набиването. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

text_pagination