Гръмоотвод

Гръмоотвод
13 March, 2023

Мълниите могат да причинят значителни щети по сградите, ако не открият безопасен път към земята. В случай на удар, мълнията ще използва всеки наличен проводник, за да намери път към земята като електрически и телефонни линии, кабели, водопроводни тръби и дори самата сграда. Тя може да прескача от обект на обект чрез създаване на странични разряди и по този начин да причини пожари и експлозии.

Как можете да предпазите своето имущество с гръмоотвод?

Гръмоотводът не може да предотврати ударите на мълниите. Те са непредсказуеми и могат да ударят навсякъде, независимо дали в околността има по-високи сгради и дървета.

Най-добрата защита е да имате мълниезащита - гръмоотвод. Неговата основна функция е да „улови” електричеството и да му осигури безопасен път до земята.

Друга опасност представляват вторичните въздействия на мълниите. Те възникват, когато мълния е ударила в близост до обекта. Това означава, че дори и Вашата сграда да не е ударена директно, съществува риск за нея. В този случай вътрешната мълниезащита (защита от пренапрежения изпълнена чрез подхобящи по клас арестори, монтирани каскадно в основните инсталационни точки като главно разпределително табло, подтабла и др.) и правилно изпълнено потенциално изравняване може да предотвратят щетите, които  вторичните въздействия на мълнии биха причинили.

Гръмоотводът е част от пасивната (класическа) мълниезащита. Той има сравнително прост дизайн, но правилното проектиране и монтаж са изключително важни за ефективността му.

Каква е историята на гръмоотвода?

В миналото един от най-големите проблеми на обществото е  бил свързан с бурите и светкавиците. Нито едно място не било обезопасено и защитено от тях. Колкото по-голяма била сградата, толкова по-опасно било в нея. Хората се страхували за живота си и се притеснявали за добитъка и имуществото си. Къщите им били направени от дървен материал и само една мълния е била достатъчна, за да се запали пожар и да обхване целия град.

Американецът Бенджамин Франклин е първият, който успял да докаже, че светкавиците са съставени от електричество. Неговият опит с хвърчило бил рисков, но успял да докаже, че е възможно да се осигури надеждна мълниезащита. Така през 1749 година, той изобретява гръмоотвода, който представлява метална пръчка, поставена на покрива на къщата и метален отвод до земята, където е заземен. Нейната цел била да фиксира мястото на попадение на електрическия заряд и да го отвежда безопасно от сградата, в земята.

Интересен е фактът, че в последнита десетки метри над земята лидера спускащ се от наектризирания облак предизвиква формирането на обратен лидер от земята към себе си, които при срещата си формират мълниев канал, през които протича тока на мълнията. Обичайно през така формирания мълниев канал се наблюдават няколко последоватени разряда (мълнии) до частичното разреждане на статичното електричество от облака. Гръмоотвода служи именно за изходна точка от земята на възходящия лидер, като по този начин фиксира мястото на попадение на мълнията и безопасното и отвеждане в земята.

Защо да се доверите на Блитц Гард?

Вече не е нужно да се чудите къде да откриете качествен и надежден гръмоотвод. Ние от Блитц Гард ще Ви предложим индивидуално решение, съобразено с особеностите на Вашата сграда и съоръжение.

Направете запитване чрез контактната форма на нашия сайт или на имейл: sofia@blitzguard.com

Add Comment