Какво трябва да знаем за мълниезащитната инсталация? – 2 част

Какво трябва да знаем за мълниезащитната инсталация? – 2 част
9 May, 2023

Неоспорим факт е, че мълниезащитата е необходимост за всяка сграда, съоръжение и открито пространство, където има големи струпвания от хора. Може да Ви изглежда преувеличено, но истината е проста – светкавиците удрят земята над 350 000 пъти годишно само в България. Между 20 и 50 души биват удряни всяка година от мълния в страната, а причинените от тях пожари и щети по сгради с неефективна защита са многобройни. 

В предната част на статията Ви споделихме как да оцените риска и кои сгради се нуждаят от защита. Днес ще продължим темата като разгледаме устройството и елементите на защитните инсталации. 

Какво всъщност представлява мълниезащитата

Тази система се използва за предотвратяване или намаляване на щетите от мълнии върху сградите. Те защитават вътрешните електрически компоненти и помагат за предотвратяване на пожари или токови удари. 

Напълно погрешно е схващането, че цялата инсталация се състои само от гръмоотвод, който представлява обикновен метален прът, монтиран върху сградата. Всъщност, той може да се открие в много различни форми. Общото между тях е, че са изработени от проводими материали като мед и алуминий. 

При мълниезащитата това е един компонент от цялата система. Той се нуждае от връзка със земята, за да може да осигури на електрическия заряд безопасен път към земята.  

Кои са елементите на системата? 

Откривател на гръмоотводите е Бенджамин Франклинк. През 1750 година той се заел с нелеката задача да защити имуществото и живота на хората срещу най-голямата опасност по онова време – мълниите. Година по-късно той препоръчва всяка конструкция да има такава защита. 

Още тогава той осъзнал, че най-високата точка на всяко съоръжение е най-уязвима от директен удар. Това все още формира основата на много системи за защита.

Днес, модерните технологии ни позволиха да усъвършенстваме инсталациите за мълниезащита и да предложим до 99% ефективност.  

Прихващане на мълниите

Прихващане на мълнии

Благодарение на Франклин знаем, че най-високата точка е най-уязвимата. За целта на нея се монтира гръмоотвод, който да улови удара и да помогне за отвеждането на енергията към земята. 

За ефективното изграждане на системата е от голямо значение видът на гръмоотвода и неговото разположение. Той може да бъде обикновена медна или алуминиева пръчка, мачта или мрежест проводник. 

Провеждане на тока към Земята.

Елементите, необходими за това, са проводници, които осигуряват свързване на гръмоотвода към системата за заземяване. Те обикновено следват профила на конструкцията, без да бъдат позиционирани там, където безопасността на хората може да бъде компрометирана. 

Проводниците трябва да осигуряват множество успоредни пътища надолу за отвеждане на енергията от мълнията към земята. Това намалява риска от странично мигриране на електричеството. 

Разсейване на тока в земята. 

Надеждната работа на мълниезащитата зависи от ефективността на системата за заземяване. При нея трябва да се обърне внимание на качеството на материалите и връзките, за да може да работи дългосрочно, без да се повреди, намаляване до минимум на опасностите някой да я докосне и да се нарани. 

Създаване на еквипотенциална връзка. 

Необходимо е системата да изравни потенциалите, за да се елиминира напрежението на тока и така да се намали възможността от токов удар или повреда на оборудването. 

Важно е всеки елемент на инсталацията да работи в синхрон, за да се прехвърли ефективно заряда от прихващането му до разсейването, без това да представлява риск за хората или сградата. 

С това ще завършим тази статия. Надяваме се да сте научили нещо ново и да можете да прецените сами защо остарелите системи не могат да Ви осигурят най-добрата мълниезащита. 


Add Comment