Контролни клеми с монтажна планка

Контролни клеми с монтажна планка

Ревизионна клема с ъглова планка, за кръгъл тел Ф 8-10 mm, монтажна височина на тела - 14 mm. Материал : неръждаема стомана V2A - Контролни клеми с монтажна планка
Ревизионна клема с ъглова планка, за кръгъл тел Ф 8-10 mm, монтажна височина на тела - 14 mm. Материал : неръждаема стомана V4A - Контролни клеми с монтажна планка
Ревизионна клема с ъглова планка, за кръгъл тел Ф 8-10 mm, монтажна височина на тела - 14 mm. Материал : стомана горещопоцинкована St/tZn - Контролни клеми с монтажна планка
Ревизионна клема с ъглова планка, за кръгъл тел Ф 8-10 mm, монтажна височина на тела - 30 mm. Материал : неръждаема стомана V2A - Контролни клеми с монтажна планка
Ревизионна клема с ъглова планка, за кръгъл тел Ф 8-10 mm, монтажна височина на тела - 30 mm. Материал : стомана горещопоцинкована St/tZn - Контролни клеми с монтажна планка
Ревизионна клема с ъглова планка, за кръгъл тел Ф 8-10 mm, монтажно отстояние на тела - 30 mm. Материал : неръждаема стомана V4A - Контролни клеми с монтажна планка
Ревизионна клема с ъглова планка, за шина 30 mm, монтажна височина на шината - 14 mm. Материал : неръждаема стомана V2A - Контролни клеми с монтажна планка

Ревизионна клема с ъглова планка, за шина 30 mm, монтажна височина на шината - 14 mm. Материал : неръждаема стомана V2A

111 703

Ревизионнна разединителна клема с ъглова планка. Отговаря на DIN EN 62561-1 ..

Ревизионна клема с ъглова планка, за шина 30 mm, монтажна височина на шината - 14 mm. Материал : неръждаема стомана V4A - Контролни клеми с монтажна планка

Ревизионна клема с ъглова планка, за шина 30 mm, монтажна височина на шината - 14 mm. Материал : неръждаема стомана V4A

111 705

Ревизионнна разединителна клема с ъглова планка. Отговаря на DIN EN 62561-1 ..

Ревизионна клема с ъглова планка, за шина 30 mm, монтажна височина на шината - 14 mm. Материал : стомана горещопоцинкована St/tZn - Контролни клеми с монтажна планка
Ревизионна клема с ъглова планка, за шина 30 mm, монтажно отстояние на шината - 30 mm. Материал : неръждаема стомана V2A - Контролни клеми с монтажна планка

Ревизионна клема с ъглова планка, за шина 30 mm, монтажно отстояние на шината - 30 mm. Материал : неръждаема стомана V2A

111 743

Ревизионнна разединителна клема с ъглова планка. Отговаря на DIN EN 62561-1 ..

Ревизионна клема с ъглова планка, за шина 30 mm, монтажно отстояние на шината - 30 mm. Материал : неръждаема стомана V4A - Контролни клеми с монтажна планка

Ревизионна клема с ъглова планка, за шина 30 mm, монтажно отстояние на шината - 30 mm. Материал : неръждаема стомана V4A

111 745

Ревизионнна разединителна клема с ъглова планка. Отговаря на DIN EN 62561-1 ..

Ревизионна клема с ъглова планка, за шина 30 mm, монтажно отстояние на шината - 30 mm. Материал : стомана горещопоцинкована St/tZn - Контролни клеми с монтажна планка
text_pagination