Кръстати заземители

Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=1000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=1000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 100

Заземител с кръстат профил. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=1500 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=1500 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 150

Заземител с кръстат профил. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=2000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=2000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 200

Заземител с кръстат профил. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=2500 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=2500 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 205

Заземител с кръстат профил. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=3000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Кръстати заземители

Заземител кръстат, 50х50х3 mm, L=3000 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn

110 300

Заземител с кръстат профил. Отговаря на DIN EN 62561-2. ..

text_pagination