Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 6,0 m, 3 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 6,0 m, 3 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m.

912 180

Мълниеприемна мачта H=6,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, кои..

Мълниеприемна мачта H = 7,0 m, 3 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 7,0 m, 3 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m.

912 182

Мълниеприемна мачта H=7,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, кои..

Мълниеприемна мачта H = 8,0 m, 3 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с D=0,96 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 8,0 m, 3 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с D=0,96 m.

912 184

Мълниеприемна мачта H=8,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, кои..

Мълниеприемна мачта H = 9,0 m, 3 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с D=0,96 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 9,0 m, 3 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с D=0,96 m.

912 186

Мълниеприемна мачта H = 9,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, к..

Стойка за транспортиране на готови бетонови фундаменти. Материал - неръждаема стомана V2A - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Стойка за транспортиране на готови бетонови фундаменти. Материал - неръждаема стомана V2A

912 240

Стойка за повдигане и преместване с помощта напр. на мотокар на готови бетонови фундаменти от серият..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=10,5 m, от 3 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=10,5 m, от 3 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 701

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=11,5 m, от 3 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=11,5 m, от 3 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 702

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=14,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=14,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 703

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=15,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=15,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 704

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=16,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=16,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 705

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=17,5 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=17,5 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 706

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=18,5 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=18,5 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 707

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=20,5 m, от 5 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=20,5 m, от 5 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 708

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=22,0 m, от 3 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=22,0 m, от 3 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 709

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=25,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=25,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 710

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=28,0 m, от 5 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=28,0 m, от 5 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 711

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=9,5 m, от 3 части, стомана горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=9,5 m, от 3 части, стомана горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 700

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта H = 10,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 10,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m.

912 200

Мълниеприемна мачта H = 10,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 11,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 11,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m.

912 201

Мълниеприемна мачта H = 11,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 12,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 12,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m.

912 202

Мълниеприемна мачта H = 12,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 13,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с D = 1,16 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 13,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с D = 1,16 m.

912 203

Мълниеприемна мачта H = 12,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 14,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 14,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m.

912 204

Мълниеприемна мачта H = 14,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 15,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 15,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m.

912 205

Мълниеприемна мачта H = 15,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 16,0 m, 6 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 16,0 m, 6 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m.

912 206

Мълниеприемна мачта H = 16,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

text_pagination