Мълниеприемници и принадлежности

Ударите от мълния и породените от тях електрически разряди, могат да причинят значителни щети по конструкцията и инсталациите на сградите и техниката. Те може да засегнат различни компоненти на структурата и да имат негативни термични, електродинамични и индуктивни ефекти.

Някои сериозни рискове за бизнеса са загуба на данни, унищожаване или отпадане на компютърни системи и оборудване, структурни увреждания, повреда във водопроводните и електрическите системи. Най-лошите случаи са свързани с възникване на пожар и отнемане на човешки живот.

Защо се нуждаете от мълниеприемници?

Мълниеприемниците са познати още като гръмоотвод и мълниеотвод. Те се монтират най-често върху покривите на сградите, но може да се поставят и върху специално съоръжение, конструирано за тази цел. Представляват заземен метален прът, мрежа или комбинация тях, изпълнени от проводящ материал, чиято функция е да улавя тока на мълниите и да го отведе безопасно към земята, без да причинява щети по имуществото и без да застрашава живота на хората.

Мълниеприемниците са част от мълниезащитната уредба (състояща се от външна и вътрешна мълниезащита) на всяка сграда или съоръжение. Важно условие за надеждната работа на мълниеприемниците е да са оразмерени и монтирани правилно. Ролята на външната мълниезащита е да отведе по контролиран и безопасен път тока на мълнията към заземителната уредба. Вътрешната система за мълниезащита защитава всички електрически и електронни системи и техника от повреди вследствие на директното или индиректно въздействието на мълнии.

Какви видове мълниеприемници има?

Когато избирате мълниеприемници, трябва да знаете, че всеки трябва да отговаря на българската и европейскска нормативна уредба. Качествените фабрични продукти притежават специален сертификат, който доказва техните технически качества и произход което се явява допълнителна гаранция за тяхното качество и дълговечност.

Всички видове мълниеприемници и материали за изграждаена на мълниезащитни уредби се регулират от европейския стандарт EN 62561 части 1-8

Компонентите за външна мълниезащита включват 3 основни елеемнта – мълниеприемници, токоотводи и заземители.

Според начина си на действие външните мълниезащитни уредби са разделят на активни и пасивни. А според вида на мълниеприемниците са:

  • С класически франклинови пръти;
  • С проводници под формата на мрежа;
  • Опънати защитни проводници над обекта
  • Комбинация от мълниезащитни пръти, мълниезащитна мрежа и опънати проводници
  • Естествени гръмоотводи – като бреза, смърч, бор. Трябва да имате предвид, че всеки вид дърво се справя по различен начин с бурите и мълниите.
  • Система с активна защита.

Въпреки че съществуват много видове конфигурации на външна мълниезащита, най-често използваните са три, а именно:

  • Прътови мълниеприемници (франклинов прът).
  • Мълниезащитна мрежа
  • Комбинация от прътови мълниепреимници и мълниезащитна мрежа

Как да защитите дома си от бедствията?

Неслучайно специалистите определят мълниите като най-опасните и непридвидими природни явления. Техният огромен електрически заряд може да порази и Вашия дом, ако не го защитите още ДНЕС!

Ние от БЛИТЦ ГАРД можем да Ви предложим не само качествени материали за мълниезащитни уредби, а и цялостно проектиране и изграждане на мълниезащита на частни домове и бизнеси.

Направете запитване чрез контактната форма на нашия сайт или на имейл: sofia@blitzguard.com

Мълниеприемна мачта свободностояща, 8,0 m, комплект със стойка и принадлежности. За ветрова зона 1-2. - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта свободностояща, 8,0 m, комплект със стойка и принадлежности. За ветрова зона 1-2.

912 099

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301, състояща се от 3 части. Монтаж чрез заклинване на ..

Мълниеприемна мачта свободностояща, H = 4.0 m, комплект със стойка и принадлежности. За ветрова зона 2. - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта свободностояща, H = 4.0 m, комплект със стойка и принадлежности. За ветрова зона 2.

912 091

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301, състояща се от 2 части. Монтаж чрез заклинва..

Мълниеприемна мачта свободностояща, H=5.5 m, комплект със стойка и принадлежности. За ветрова зона 2 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта свободностояща, H=5.5 m, комплект със стойка и принадлежности. За ветрова зона 2

912 094

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301, състояща се от 3 части. Монтаж чрез заклинване на ..

Мълниеприемна мачта свободностояща,3,0 m, комплект със стойка и принадлежности. За ветрова зона 1. - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта свободностояща,3,0 m, комплект със стойка и принадлежности. За ветрова зона 1.

912 070

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301, състояща се от 2 части. Монтаж чрез заклинване на ..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 10,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1-3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 10,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1-3

914 186

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 3 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 3,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 3,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3

912 700

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 2 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 4,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 4,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1

912 705

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 2 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 4,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 4,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3

912 710

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 2 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 4,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 4,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1

912 715

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 2 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 4,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 4,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3

912 720

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 2 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 5,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 5,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1

912 725

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 2 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 5,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 5,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3

912 730

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 2 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 5,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 5,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1

912 735

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 2 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 5,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 5,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3

912 740

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 3 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 6,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 6,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3

912 745

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 3 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 7,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 7,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1

912 750

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 3 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 7,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 7,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3

912 755

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 3 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 7,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 7,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1

912 760

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 3 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 7,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 7,5 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3

912 765

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 3 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 8,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 8,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 3

912 770

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 3 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 9,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1-3 - Мълниеприемници свободно стоящи

Мълниеприемна мачта, свободно стояща, 9,0 m, комплект с принадлежности. За ветрова зона 1-3

914 185

Мълниеприемна мачта от неръждаема стомана 1.4301 съставена от 3 части. Сглобяване чрез заклинване на..

Мачта с мълниеприемник H=10.0 m, неръждаема стомана V2A/алуминий, Ф 60-10 mm, 3 части. За монтаж на стойка. - Мълниеприемници свободно стоящи

Мачта с мълниеприемник H=10.0 m, неръждаема стомана V2A/алуминий, Ф 60-10 mm, 3 части. За монтаж на стойка.

912 011

Свободно стояща мачта с мълниеприемник и 3 свързващи накрайника, съгласно DIN EN 62561-2 за монтаж н..

Мачта с мълниеприемник H=11.0 m, неръждаема стомана V2A/алуминий, Ф 60-10 mm, 3 части. За монтаж на стойка. - Мълниеприемници свободно стоящи

Мачта с мълниеприемник H=11.0 m, неръждаема стомана V2A/алуминий, Ф 60-10 mm, 3 части. За монтаж на стойка.

912 013

Свободно стояща мачта с мълниеприемник и 4 свързващи накрайника, съгласно DIN EN 62561-2 за монтаж н..

Мачта с мълниеприемник H=12.0 m, неръждаема стомана V2A/алуминий, Ф 60-10 mm, 3 части. За монтаж на стойка. - Мълниеприемници свободно стоящи

Мачта с мълниеприемник H=12.0 m, неръждаема стомана V2A/алуминий, Ф 60-10 mm, 3 части. За монтаж на стойка.

912 015

Свободно стояща мачта с мълниеприемник и 4 свързващи накрайника, съгласно DIN EN 62561-2 за монтаж н..

text_pagination