Мълниеприемници и принадлежности

Ударите от мълния и породените от тях електрически разряди, могат да причинят значителни щети по конструкцията и инсталациите на сградите и техниката. Те може да засегнат различни компоненти на структурата и да имат негативни термични, електродинамични и индуктивни ефекти.

Някои сериозни рискове за бизнеса са загуба на данни, унищожаване или отпадане на компютърни системи и оборудване, структурни увреждания, повреда във водопроводните и електрическите системи. Най-лошите случаи са свързани с възникване на пожар и отнемане на човешки живот.

Защо се нуждаете от мълниеприемници?

Мълниеприемниците са познати още като гръмоотвод и мълниеотвод. Те се монтират най-често върху покривите на сградите, но може да се поставят и върху специално съоръжение, конструирано за тази цел. Представляват заземен метален прът, мрежа или комбинация тях, изпълнени от проводящ материал, чиято функция е да улавя тока на мълниите и да го отведе безопасно към земята, без да причинява щети по имуществото и без да застрашава живота на хората.

Мълниеприемниците са част от мълниезащитната уредба (състояща се от външна и вътрешна мълниезащита) на всяка сграда или съоръжение. Важно условие за надеждната работа на мълниеприемниците е да са оразмерени и монтирани правилно. Ролята на външната мълниезащита е да отведе по контролиран и безопасен път тока на мълнията към заземителната уредба. Вътрешната система за мълниезащита защитава всички електрически и електронни системи и техника от повреди вследствие на директното или индиректно въздействието на мълнии.

Какви видове мълниеприемници има?

Когато избирате мълниеприемници, трябва да знаете, че всеки трябва да отговаря на българската и европейскска нормативна уредба. Качествените фабрични продукти притежават специален сертификат, който доказва техните технически качества и произход което се явява допълнителна гаранция за тяхното качество и дълговечност.

Всички видове мълниеприемници и материали за изграждаена на мълниезащитни уредби се регулират от европейския стандарт EN 62561 части 1-8

Компонентите за външна мълниезащита включват 3 основни елеемнта – мълниеприемници, токоотводи и заземители.

Според начина си на действие външните мълниезащитни уредби са разделят на активни и пасивни. А според вида на мълниеприемниците са:

  • С класически франклинови пръти;
  • С проводници под формата на мрежа;
  • Опънати защитни проводници над обекта
  • Комбинация от мълниезащитни пръти, мълниезащитна мрежа и опънати проводници
  • Естествени гръмоотводи – като бреза, смърч, бор. Трябва да имате предвид, че всеки вид дърво се справя по различен начин с бурите и мълниите.
  • Система с активна защита.

Въпреки че съществуват много видове конфигурации на външна мълниезащита, най-често използваните са три, а именно:

  • Прътови мълниеприемници (франклинов прът).
  • Мълниезащитна мрежа
  • Комбинация от прътови мълниепреимници и мълниезащитна мрежа

Как да защитите дома си от бедствията?

Неслучайно специалистите определят мълниите като най-опасните и непридвидими природни явления. Техният огромен електрически заряд може да порази и Вашия дом, ако не го защитите още ДНЕС!

Ние от БЛИТЦ ГАРД можем да Ви предложим не само качествени материали за мълниезащитни уредби, а и цялостно проектиране и изграждане на мълниезащита на частни домове и бизнеси.

Направете запитване чрез контактната форма на нашия сайт или на имейл: sofia@blitzguard.com

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=14,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=14,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 703

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=15,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=15,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 704

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=16,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=16,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 705

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=17,5 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=17,5 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 706

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=18,5 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=18,5 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 707

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=20,5 m, от 5 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=20,5 m, от 5 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 708

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=22,0 m, от 3 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=22,0 m, от 3 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 709

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=25,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=25,0 m, от 4 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 710

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=28,0 m, от 5 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=28,0 m, от 5 части, стомана-горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 711

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=9,5 m, от 3 части, стомана горещопоцинкована. За монтаж на фундамент. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта JP-LPH, H=9,5 m, от 3 части, стомана горещопоцинкована. За монтаж на фундамент.

920 700

Мълниеприемна мачта, конусовидна, с мълниеприемник и заземителна планка. Мачтата отговаря на изисква..

Мълниеприемна мачта H = 10,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 10,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m.

912 200

Мълниеприемна мачта H = 10,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 11,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 11,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m.

912 201

Мълниеприемна мачта H = 11,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 12,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 12,0 m, 4 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 0,96 m.

912 202

Мълниеприемна мачта H = 12,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 13,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с D = 1,16 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 13,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с D = 1,16 m.

912 203

Мълниеприемна мачта H = 12,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 14,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 14,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m.

912 204

Мълниеприемна мачта H = 14,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 15,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 15,0 m, 5 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m.

912 205

Мълниеприемна мачта H = 15,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 16,0 m, 6 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 16,0 m, 6 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m.

912 206

Мълниеприемна мачта H = 16,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 17,0 m, 6 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 17,0 m, 6 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m.

912 207

Мълниеприемна мачта H = 17,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

Мълниеприемна мачта H = 18,0 m, 6 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m. - Мълниеприемни мачти за блокови фундаменти

Мълниеприемна мачта H = 18,0 m, 6 части, неръждаема стомана V2A и алуминий, вкл. готов бетонов фундамент с Ф 1,16 m.

912 208

Мълниеприемна мачта H = 18,0 m, комплект с бетонов фундамент. Мачтата е съставена от няколко части, ..

text_pagination