Монтажни и съединителни клеми

Монтажни и съединителни клеми

Варио клема от 3 части, за кръгъл проводник Ф 8-10 mm / Ф 16 mm. Материал: алуминий - Варио клеми

Варио клема от 3 части, за кръгъл проводник Ф 8-10 mm / Ф 16 mm. Материал: алуминий

111 344

Разединителна клема тип VARIO, отговаряща на DIN EN 62561-1. При..

Варио клема от 3 части, за кръгъл проводник Ф 8-10 mm / Ф 16 mm. Материал: мед  Cu - Варио клеми

Варио клема от 3 части, за кръгъл проводник Ф 8-10 mm / Ф 16 mm. Материал: мед Cu

111 345

Разединителна клема тип VARIO, отговаряща на DIN EN 62561-1. При..

Варио клема от 3 части, за кръгъл тел/кръгла щанга, Ф 8-10 mm / Ф 16 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Варио клеми
Варио клема от 3 части, за кръгъл тел/кръгла щанга; Ф 8-10 mm / Ф 16 mm. Материал: горещопоцинкована стомана St/tZn - Варио клеми
Варио клема от 3 части, за кръгъл тел/кръгъл тел, Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Варио клеми
Биметална варио клема М8 Plus, за кръгъл проводник Ф 8-10 mm/шина 30 mm. Материал: мед (Cu)/стомана горещопоцинкована (St/tZn) - Биметални клеми

Биметална варио клема М8 Plus, за кръгъл проводник Ф 8-10 mm/шина 30 mm. Материал: мед (Cu)/стомана горещопоцинкована (St/tZn)

111 727

Биметална варио клема с биметална междинна пластина за връзка на кръгъл проводник и шина от различни..

Биметална варио клема М8 Plus, за кръгъли проводници Ф 8-10 / Ф 16 mm. Материал: мед (Cu)/стомана горещопоцинкована (St/tZn) - Биметални клеми

Биметална варио клема М8 Plus, за кръгъли проводници Ф 8-10 / Ф 16 mm. Материал: мед (Cu)/стомана горещопоцинкована (St/tZn)

111 728

Биметална варио клема с биметална междинна пластина за връзка на кръгли проводници от различни метал..

Биметална варио клема М8 Plus, за кръгъли проводници Ф 8-10 / Ф 8-10 mm. Материал: мед (Cu)/стомана горещопоцинкована (St/tZn) - Биметални клеми

Биметална варио клема М8 Plus, за кръгъли проводници Ф 8-10 / Ф 8-10 mm. Материал: мед (Cu)/стомана горещопоцинкована (St/tZn)

111 726

Биметална варио клема с биметална междинна пластина за връзка на кръгли проводници от различни метал..

Биметална варио клема М8 Plus, от три части, за кръгъли проводници Ф 8-10/шина 30/Ф 16 mm. Материал: мед (Cu)/стомана горещопоцинкована (St/tZn) - Биметални клеми

Биметална варио клема М8 Plus, от три части, за кръгъли проводници Ф 8-10/шина 30/Ф 16 mm. Материал: мед (Cu)/стомана горещопоцинкована (St/tZn)

111 729

Биметална варио клема с биметална междинна пластина за връзка на кръгли проводници и шина от различн..

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn) - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn)

111 710

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от две части, отговаряща на DIN EN 62561-1. Приложе..

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: мед (Cu) - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: мед (Cu)

111 712

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от две части отговаряща на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: неръждаема стомана V2A

111 711

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus,съставена от две части, отговаряща на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за кръгъл проводник Ф 8-10 mm/шина 30 mm. Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn) - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за кръгъл проводник Ф 8-10 mm/шина 30 mm. Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn)

111 716

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от две части. Отговаря на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за кръгъл проводник Ф 8-10 mm/шина 30 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за кръгъл проводник Ф 8-10 mm/шина 30 mm. Материал: неръждаема стомана V2A

111 717

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от две части. Отговаря на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за Ф 8-10 mmm/Ф 16 mm. Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn) - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за Ф 8-10 mmm/Ф 16 mm. Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn)

111 720

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от две части. Отговаря на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за Ф 8-10 mmm/Ф 16 mm. Материал: мед (Cu) - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за Ф 8-10 mmm/Ф 16 mm. Материал: мед (Cu)

111 722

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от две части. Отговаря на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за Ф 8-10 mmm/Ф 16 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за Ф 8-10 mmm/Ф 16 mm. Материал: неръждаема стомана V2A

111 721

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от две части. Отговаря на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за шина 30 mm/шина 30 mm. Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn) - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за шина 30 mm/шина 30 mm. Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn)

111 718

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от две части. Отговаря на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за шина 30 mm/шина 30 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 2 части, за шина 30 mm/шина 30 mm. Материал: неръждаема стомана V2A

111 719

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от две части. Отговаря на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 3 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn) - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 3 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn)

111 713

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от три части, отговаряща на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 3 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: мед (Cu) - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 3 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: мед (Cu)

111 715

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от три части, отговаряща на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 3 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 3 части, за кръгли проводници Ф 8-10 mm / Ф 8-10 mm. Материал: неръждаема стомана V2A

111 714

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от три части, отговаряща на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 3 части, за кръгъл проводник/щанга, Ф 8-10 mm/Ф 16 mm). Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn) - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 3 части, за кръгъл проводник/щанга, Ф 8-10 mm/Ф 16 mm). Материал: горещопоцинкована стомана (St/tZn)

111 723

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от три части, отговаряща на DIN EN 62561-1. ..

Варио клема М8-Plus, съставена от 3 части, за кръгъл проводник/щанга, Ф 8-10 mm/Ф 16 mm). Материал: неръждаема стомана V2A - Варио клеми М8 Plus

Варио клема М8-Plus, съставена от 3 части, за кръгъл проводник/щанга, Ф 8-10 mm/Ф 16 mm). Материал: неръждаема стомана V2A

111 724

Разединителна клема тип VARIO М8-Plus, съставена от три части, отговаряща на DIN EN 62561-1. ..

text_pagination