Преходници през стени

Преходници през стени

Линеен компенсатор за фундаментно заземление от шина 30 х 3,5 mm, дължина 250/190 mm. Материал: наръждаема стомана V2A - Преходници през стени

Линеен компенсатор за фундаментно заземление от шина 30 х 3,5 mm, дължина 250/190 mm. Материал: наръждаема стомана V2A

111 445

Линеен компенсатор за фундаментно заземление. Служи за преминаване на фундаментен заземител през дил..

Линеен компенсатор за фундаментно заземление от шина 40 х 4,0 mm, дължина 240/180 mm. Материал: наръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Линеен компенсатор за фундаментно заземление от шина 40 х 4,0 mm, дължина 240/180 mm. Материал: наръждаема стомана V4A

111 445 S

Линеен компенсатор за фундаментно заземление. Служи за преминаване на фундаментен заземител през дил..

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 100-200 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 100-200 mm. Материал: неръждаема стомана V2A

112 010

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и подвижна такава. За монтаж в предварително изг..

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 180-300 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 180-300 mm. Материал: неръждаема стомана V2A

112 011

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и подвижна такава. За монтаж в предварително изг..

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 180-300 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 180-300 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 157

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и подвижна такава. За монтаж в предварително изг..

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 240-290 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 240-290 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 160

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и подвижна такава. За монтаж в предварително из..

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 300-400 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 300-400 mm. Материал: неръждаема стомана V2A

112 012

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и подвижна такава. За монтаж в предварително изг..

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 300-400 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 300-400 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 158

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и подвижна такава. За монтаж в предварително изг..

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 400-600 mm. Материал: неръждаема стомана V2A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, за дебелина на стената 400-600 mm. Материал: неръждаема стомана V2A

112 013

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и подвижна такава. За монтаж в предварително изг..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 200-620 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 200-620 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 130

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 200-620 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 200-620 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 330

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 200-620 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 200-620 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 167

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 240-290 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 240-290 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 313

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 240-290 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 240-290 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 113

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 290-340 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 290-340 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 314

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 290-340 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 290-340 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 161

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 290-340 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 290-340 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 114

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 340-390 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 340-390 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 315

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 340-390 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 340-390 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 162

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 340-390 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M12, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 340-390 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 115

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M16, регулируем, за дебелина на стената 100-200 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M16, регулируем, за дебелина на стената 100-200 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 156

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и подвижна такава. За монтаж в предварително изг..

Проходник през стена M16, регулируем, за дебелина на стената 400-600 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M16, регулируем, за дебелина на стената 400-600 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 159

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и подвижна такава. За монтаж в предварително изг..

Проходник през стена M16, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 200-620 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M16, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 200-620 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 177

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

Проходник през стена M16, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 240-290 mm. Материал: неръждаема стомана V4A - Преходници през стени

Проходник през стена M16, регулируем, с водоуплътнение, за дебелина на стената 240-290 mm. Материал: неръждаема стомана V4A

112 170

Проходник през стeна с фиксирана водоплътнa капачка и контактни фланци. За монтаж във водоплътен бет..

text_pagination