СИСТЕМИ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА

Проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби. Защити от пренапрежения.


Фирма Блитц Гард ООД е:

 • специализирана в проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби, защити от пренапрежения;
 • има внедрена интегрирана система за управление на качеството и безопасни и здравословни условия на труд, съгласно изискванията на стандарти ISO 9001 и ISO 45001, за което има издадени сертификати;
 • вписана в Централния професионален регистър на строителя на Камара на строителите в България.


Важни етапи в професионалното развитие на фирма Блитц Гард ООД:

 • разработването на концепцията за защита на газоразпределителната система и съоръжения на “Булгаргаз” – ЕАД от пряко попадение и вторични въздействия на мълнии, както и мълниезащитни и заземителни уредби на Газохранилище “Чирен”;


Изготвени техничеки и/или работни проекти на обекти от различни категории:

 • I-ва категория – ЖП Ратоварище ГСМ и Резервоари на „Летище София” АД, Цех ГСМ на Елаците мед и др.;
 • сгради – Блокове на ТУ-София, Общежитие на „Академик” и др.;
 • открити пространства – предимно фотоволтаични паркове.


Изградени мълниезащитни и/или заземителни уредби на обекти:

 • от общонационално значение - Обекти на „Асарел Медет” АД, Монетен двор, Полиграфически комбинат, Нова летищна контролна кула (НЛКК) - гр. София, Открит резервоарен склад на предприятие за биодизел в гр. Димово, 83бр. крайни акустични устройства в Зона за Неотложни Защитни Мерки на АЕЦ „Козлодуй”, Обект LO-04 към Летищен Център за ОВД Бургас, Чуждестранни посолства,  Университети, Стадиони, Обекти на МВР и МНО;
 • общински обекти  - училища, детски гради и ясли, читалища;
 • молове - Мол София, Сити център, Скай сити, Мол България, Мол Галерия Варна и др.;
 • вериги магазини – Кауфланд, Фантастико, Лидл, Практикер.


Блитц Гард - Ефективната мълниезащита