Защита от крачково напрежение

Защита от крачково напрежение

Мултиклема Ф 4-6 mm/ф 10 mm от 3 части - с междинна пластина. Материал: неръждаема стомана V4A - Клеми за заземителни мрежи за изравняване на потенциалите

Мултиклема Ф 4-6 mm/ф 10 mm от 3 части - с междинна пластина. Материал: неръждаема стомана V4A

111 319

Мултиклема за арматурна мрежа, служеща за изравняване на потенциалите и защита от крачково напрежени..

Мултиклема Ф 4-6 mm/ф 4-6 mm от 2 части. Материал: неръждаема стомана V4A - Клеми за заземителни мрежи за изравняване на потенциалите

Мултиклема Ф 4-6 mm/ф 4-6 mm от 2 части. Материал: неръждаема стомана V4A

111 313

Мултиклема за свързване на арматурни мрежи служещи за изравняване на потенциалите и защита от крачк..

Арматурна мрежа 2,0 m x 1,0 m за изравняване на потенциалите. Материал: неръждаема стомана V4A - Мрежи за изравняване на потенциалите

Арматурна мрежа 2,0 m x 1,0 m за изравняване на потенциалите. Материал: неръждаема стомана V4A

912 125

Арматурна мрежа за изравняване на потенциалите и защита от крачкови напрежения. Материал: неръждаема..

text_pagination