Защита от пренапрежение - защита срещу напрежения на допир

В днешно време много хора и бизнеси имат скъпоструваща техника, електронни системи и сървъри. Работата на някои индустрии е тясно свързана със специализирана техника и машини, които са податливи на колебанията на напрежението.

Необходимо е много кратко увеличение на напрежението, за да се повредят повечето чувствителни електроники. Тези нередности може да бъдат причинени от много фактори като мълнии, неизправни уреди, включени в мрежата, лошо окабеляване или проблем с доставчика на електроенергия.

Липсата на подходящи устройства за защита от пренапрежение води до повреди и кратък експлоатационен живот на оборудването.

Какво е най-доброто решение за защита от пренапрежение?

Ние от Блитц Гард Ви препоръчваме да инвестирате в защита от пренапрежение. Това са специализирани устройства т.н. арестори познати още като „аресторни защити от пренапрежение”. Тяхната функция е да защитават електронното оборудване от пренапрежения възникнали вследствие на въздействия на мълнии или токови удари.

Защитата от пренапрежение е много повече от „разклонител със защита”. Това са компоненти от системата за защита на електрическата инсталация. Защитата от пренапрежения (аресторната защита) е част от системата за изравняване на потенциалите на обекта като тя трябва да бъде съобразена с нивата и топографията на захранващата мрежа. Особено чувствителни и отговорни  системи като вериги за безопасност, системи за откриване на пожар, аварийно осветление, генератори и много други трябва да бъдат надеждно защитени.

Защитата от пренапрежение ограничава всички пренапрежения и големия ток, който се получава от тях до нива издържими от съответния клас елекрическо или електронно оборудване.  Чрез тяхното бързодействие (в границите на наносекунди) се осигурява надеждна защита от пренапрежения, която не може да бъде изпълнена от предпазителите поради тяхното много по-дълго време на реакция.  Това е достъпен начин да защитите чувствителната техника, която е уязвима от получаване на трайни щети от случайни токови удари.

Какво трябва да знаете за пренапрежението?

Пренапрежението по захранване е увеличение на напрежението, протичащо през електрическите устройства, надвишаващо стандартното ниво от 230 волта.

Много хора не разбират, че се е случил токов удар, докато някое устройство внезапно не спре да работи. Истината е, че всеки дом и бизнес може да претърпи стотици електрически удари всяка година. В повечето случаи тези удари не насят щети.

Пренапреженията могат да нагреят проводниците и компонентите във Вашата електроника и да станат причината за изгарянето им. Дори когато не повредят електрониката, те може да окажат прекомерно напрежение върху вътрешните компоненти и да причинят повреда по-рано от очакваното.

Как работи защитата от пренапрежение?

Устройствата за защита от пренапрежение използват поне един нелинеен компонент, чиято цел е да окъси бързо нежеланото пренапрежение към земя. Неговото електрическо съпротивление варира в зависимост от напрежението, което се прилага към него.

Нелинейните компоненти могат да бъдат:

  • Варистор – монтиран в защитата от напрежение, за да „абсорбира” всяко излишно напрежение като отклонява излишния ток към земята.
  • Разрядник – отвежда тока към заземителната линия, докато напрежението достигне нормални нива.
  • Комбинация от варистор и разрядник – позволява изграждаенто на груба и финна защита в един корпус.

И трите вида са ефективни, като приложението им трябва да бъде съобразено с типа и големината на очакваните напреженови и токови натоварвания.

Доверете се на професионалистите на Блитц Гард!

Ние можем да Ви предложим най-доброто решение за защита от пренапрежение за Вашия дом или бизнес! Свържете се с нас чрез контактната форма на нашия сайт или на имейл: sofia@blitzguard.com

Държач за Ф 22 mm, от неръждаема стомана V2A с основа, винт и дюбел 8 mm - Защита от пренапрежение

Държач за Ф 22 mm, от неръждаема стомана V2A с основа, винт и дюбел 8 mm

912 122

Държач за изолиран токоотвод съгласно DIN EN 62561-4. Комплект с пластмасова основа, винт и дюбел Ма..

Предупредителна табелка "Допирно напрежение" D и EN - Предпазни мерки срещу напрежения на допир

Предупредителна табелка "Допирно напрежение" D и EN

912 119

Предупредителна табелка "Допирно напрежение". Използва се като предпазна мярка срещу допирни и крачн..

Токоотвод 3000 mm от неръждаема стомана V4A с изолация срещу допирни напрежения, комплект с ревизионна клема и въвод - Предпазни мерки срещу напрежения на допир

Токоотвод 3000 mm от неръждаема стомана V4A с изолация срещу допирни напрежения, комплект с ревизионна клема и въвод

912 121

Изолиран токоотвод с изолиран въвод към заземителна уредба, комплект със сертифицирана ревизионна кл..

Токоотвод 3000 mm от неръждаема стомана/алуминий с изолация срещу допирни напрежения в комплект с ревизионна клема и въвод - Предпазни мерки срещу напрежения на допир

Токоотвод 3000 mm от неръждаема стомана/алуминий с изолация срещу допирни напрежения в комплект с ревизионна клема и въвод

912 120

Изолиран токоотвод с изолиран въвод към заземителна уредба, комплект със сертифицирана ревизионна кл..

text_pagination